Navigaatiovalikko

Uutiset pääotsikko

Uutiset

Sisältöjulkaisija

angle-left Biopolttoaineet, LNG, vety ja muut synteettiset polttoaineet vai sähkö?

Biopolttoaineet, LNG, vety ja muut synteettiset polttoaineet vai sähkö?

AjankohtaistaUutiset01.03.2021
Lindeborg-alus kanavassa

Biopolttoaineet, LNG, vety ja muut synteettiset polttoaineet vai sähkö? Vai ehkä sekoitus? Alusten, ja koko merenkulun päästöt on saatava alas, ja yksi kuuma puheenaihe on tulevat käyttövoimat. Mitkä vaihtoehdot ovat kustannustehokkaimpia ja mikä on niiden saatavuus? Milloin niitä voidaan odottaa markkinoille?

Meriliikenne muodosti vuonna 2019 hieman alle 3 % maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Laivaliikenteen ja sitä myötä sen päästöjen odotetaan nykyisillä käyttövoimaratkaisuilla kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Samalla merenkulun sääntelyn kannalta keskeiset toimijat kuten kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ja EU ovat asettaneet merkittäviä tavoitteita meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Jo asetettujen tavoitteiden lisäksi suunnitteilla on uutta sääntelyä. Merenkulun päästövähennykset eivät todennäköisesti tule toteutumaan nykyisin käytössä olevin keinoin, vaan niiden täyttämiseksi tarvitaan muita keinoja. Uudet vähähiiliset tai hiilineutraalit polttoaineratkaisut tulevat olemaan tässä keskiössä. Toimialalla ei tule olemaan yhtä ainoaa käyttövoimaratkaisua, vaan energiatarve – ja mahdolliset energiaa säästävät toimenpiteet - tullaan hoitamaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla ja myös taloudellisesti mahdollisella ratkaisulla.

Missä nyt mennään? Logscale Oy on naviSaimaa hankkeen teettämässä selvityksessä tutkinut, missä ympäristöystävällisten käyttövoimien tutkimisessa ja käyttöönotossa juuri nyt mennään ja mitä haasteita on vielä ylitettävänä. Selvityksessä pureudutaan jokaiseen mahdolliseen käyttövoimaan ja pyritään tunnettuihin tutkimuksiin pohjaten vastata kysymyksiin käyttövoiman saatavuudesta, käytettävyydestä, päästöistä sekä niiden teknisestä valmiudesta. Selvityksessä selvitetään myös mitä säädöksiä käyttövoimien käytölle on ja mitä on tulossa.

Koko selvityksen löydät materiaalipankistamme