Navigation Menu

Uutiset pääotsikko

Uutiset

Публикатор

angle-left Saimaan kanava Itä-Suomen portti Eurooppaan

Saimaan kanava Itä-Suomen portti Eurooppaan

НовостиНовости05.11.2020
Kartta satamista

Useimmat tietävät, että Saimaalta on suora vesitieyhteys maailman merille Saimaan kanavan ansiosta. Mutta kuinka kansainvälistä liikenne todellisuudessa on? Vastaus on: Todella kansainvälistä. Vuonna 2019 tuontimaita oli 11 ja vientimaita 13. Yhteensä erillisiä tuonti- ja vientisatamia oli 63 kpl. Pisin tuontimatka kulki Portugalista, Figueira Da Fozin satamasta Joensuun satamaan. Vientiä oli pisimmillään Irlantiin ja Länsi-Ranskaan.

Kun puhutaan niistä satamista, joista Saimaalle kuljetetaan tavaraa tai joihin Saimaan satamista viedään tavaraa, voidaan puhua satamista nimellä vastasatama. Näin ollen vastasatamia oli siis vuonna 2019 yhteensä 63 kpl. Saimaan vastasatamien tavaramäärät kuitenkin eroavat paljon, osasta satamista on lähtenyt tai sinne saapunut vain 1-2 laivallista tavaraa, muutamasta satamasta lähtee laivoja säännöllisesti.  Näinhän se kuitenkin menee myös muissa liikennemuodoissa, tavara kulkee siihen satamaan joka on joko lähimpänä asiakasta tai mistä on asiakkaan kannalta parhaat jatkoliikenneyhteydet. Tähän seikkaan eivät satamat voi vaikuttaa, on kyse liikenneketjuista, jotka lastinantajien toimesta optimoidaan niin, että se on mahdollisimman nopeaa ja kustannustehokasta.

Vienti- ja tuontistatistiikka on kuitenkin tärkeää, koska tulevaisuudessa Saimaan kilpailukyky kasvaa laivojen kapasiteetin kasvaessa Saimaan kanavan sulkujenpidennyksen jälkeen. Tällöin kauemmaskin kuljettaminen voi olla järkevää. Tärkeää on myös tutkia jatkoyhteyksien, kuten esimerkiksi Rail Baltican kehittymistä; Saimaalta on suora yhteys Muugan satamaan Virossa, josta on myös suora lähtö Rail Balticalle ja sitä kautta rautateitä pitkin pitkälle Länsi- ja Etelä-Eurooppaan. Ympäristöystävälliset jatkoliikenneyhteydet tulevat tulevaisuudessa näyttelemään isoa roolia, kun Suomikin tähtää Euroopan Unionin Green Deal tavoitteeseen siirtää rahtia maanteiltä vesi- ja rautateille. Uusien tuotekokonaisuuksien kehittäminen, kuten esimerkiksi konttiliikenteen kehittäminen Saimaalle on tärkeä tulevaisuuden jatkoaskel, koska jotta vesiliikennettä voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi, on senkin uudistuttava ja oltava houkutteleva tuote.

naviSaimaa hanke on rakentanut karttoja, joista voi tutkailla vuoden 2019 tuonti- ja vientisatamia joko yhdessä tai kaupungeittain. Vuoden 2020 tiedot päivitetään vuoden 2021 alussa tietojen saapuessa tilastoihin. Karttojen vasemmassa laidassa on avoimet suodattimet tietoon. Tiedot ovat tulleet Tilastokeskukselta. 

Kartat löytyvät liikennetilastoistamme