Navigation Menu

Tietoa hankkeesta

Mikä 

 

naviSaimaa- Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke on elokuussa 2019 aloittanut ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen tietoisuutta lisäämällä ja yhteistyötä kehittämällä, älyliikennettä ja vähähiilisiä ratkaisuja hyödyntäen. Hankkeessa myös kehitetään yhteistyötä venäläisten viranomaisten ja satamatoimijoiden kanssa vesiliikenteen ja erityisesti Saimaan kanavan vesiliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi ja parantamiseksi.

Hankkeen tavoitteet tukevat vahvasti Saimaan alueen maakuntien vähähiilisyyteen tähtääviä strategioita ja parantavat suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten toimintaedellytyksiä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeella edistetään myös sellaisten uusien Saimaan kanavaan ja syväväylään sekä Saimaan ainutlaatuiseen järviluontoon tukeutuvien risteilytuotteiden ja -konseptien kehittämisen edellytyksiä, jotka hyödyttävät alueen satamakaupunkien ja koko muun alueen matkailua.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon maakuntaliitot sekä Saimaata ympäröivät kaupungit ja kunnat. Hankkeeseen osallistuu myös usea vesiliikennettä liiketoiminnassaan hyödyntävä yritys.

Hankkeen kesto on 1.8.2019-30.4.2021. Hanke alunpitäen oli suunniteltu päättyväksi 31.12.2020, mutta hankkeelle myönnettiin 4 kk jatkoaika. 

HANKE ON PÄÄTTYNYT